آموزشی

فرصت ها می گذرند مانند گذشتن ابرها (حضرت محمد(ص)

علوم(بخش جانوران)

حرکت جانوران:

1_بعضی از جانوران راه می روند و می توانند بدوند.(گوسفند ، اسب،شتر مرغ ،آهو)

2_بعضی از آنها شنا می کنند.(ماهی ، وال ، دلفین )

3_بعضی از آنها پرواز می کنند.(پرستو ، گنجشک ، کلاغ)

4_بعضی از آنها می جهند.(قورباغه ،ملخ)

 5_بعضی از آنها می خزند.(تمساح ، مار ،مارمولک ، سوسمار)
مهاجرت

بعضی جانوران برای پیدا کردن غذا و تغییر آب و هوا مخصوصا در فصل سرما به جاهای گرم

می روند،به این کار مهاجرت می گویند.

بیش تر پرندگان مهاجرت می کنند.( سار ، چکاوک ، مرغابی ، غاز ،لک لک ، گوزن قطبی )
غذای جانوران

غذای جانوران با یکدیگر فرق می کند.گروهی از حیوانات گیاه یا علف می خورند

(اسب خرگوش گاو شتر )گروهی گوشت میخورند،(شیر ببر روباه)

گروهی گوشت وگیاه می خورند به این جانوران همه چیز خوار میگویند( خرس کلاغ گنجشک)[ ۹۱/۰۹/۱۸ ] [ 21:8 ] [ فرزانه مقرب تهرانی ] [ ]