آموزشی

فرصت ها می گذرند مانند گذشتن ابرها (حضرت محمد(ص)

گیاهان

گیاهان برای ما بسیار مفید می باشند.

بدون گیاه زندگی انسان ها و جانران امکان پذیر نیست.

تمیز کردن هوا / زیبایی محیط اطراف / استفاده خوراکی و درمانی / استفاده از چوب برای

ساختن وسایل چوبی و تزیینی /درست کردن زغال از تنه درختان /درست کردن کود از برگ درختان 


برگ گیاهان با هم فرق دارند. (شکل ، رنگ ، اندازه)

بعضی برگهای گیاهان خوراکی هستند مانند کاهو _کرفس _ سبزی خوردن .

غذای گیاه در برگ درست می شود.

ریشه گیاهان با هم فرق دارند بعضی ریشه ها پخش هستند(افشان مثل علف / گندم ) بعضی

ریشه ها عمیق هستند (مانند درختان )

ریشه ها بر اساس نیاز گیاه و محیطی که در آن رشد می کنند فرق دارند.

ریشه های خوراکی مانند هویج ، زردک ، تربچه

ریشه آب و مواد معدنی را از خاک به گیاه می رسانند.

ساقه ی گیاهان با هم فرق دارند.

بعضی ساقه ها نازک هستند،مانند بوته ها ( لوبیا ) بعضی ضخیم و کلفت می باشند مانند درختان که 

توپر و چوبی هستند ولی ساقه های نازک ، سبز و شکننده می باشند.

ساقه های خوراکی مانند ریواس کرفس بعضی ساقه ها تو خالی هستند مانند گل نرگس نخل مرداب

بعضی ساقه ها گوشتی هستند مانند انواع کاکتوس ها

گیاه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد:1_آب  2_ نور خورشید 3_هوا 4_مواد معدنی در خاک

قسمت های مختلف یک گیاه:

                           1_ ریشه    2_ ساقه    3_برگ     4_گل


بیشتر گیاهان ،گل و میوه دارند ، بعضی گیاهان فقط تزیینی هستند و گل و میوه نمی دهند.

میوه بعضی گیاهان مخروط دار است ، مانند کاج

گیاهان دارویی

این گیاهان بسیاز مفید هستند و برای درمان بعضی بیماری ها در قدیم و حتّی امروزه استفاده می شود.

مانند : خاکشیر ، نعنا ، شیرین بیان
[ ۹۱/۱۰/۰۱ ] [ 20:39 ] [ فرزانه مقرب تهرانی ] [ ]